Produkter

Vi skapar möbler, inredning och form med olika utgångspunkt och olika material.
Vissa produkter är helt handhuggna utan hjälp av maskiner och vissa produkter har inslag av andra material och kan vara av en mer experimentell natur. 

Många produkter är skapade från stock till färdig form där hela processen är med. Vi föredrar att använda oss av träd som vi noga har valt ut, fällt och sågat själva, innan vi skapar den slutgiltiga formen. Därefter behandlar vi produkterna med handgjorda oljor, vaxer, färgpatinering eller med eld enligt den japanska tekniken "Shou Sugi Ban".

Beställ

Björkbord


Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.
BESTÄLL

Granbänk


Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.
Beställ

Rotbord


Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.